Quán Gà Rừng Mơ – Sông Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40, Tổ 4, Thị Xã, Sông Cầu, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 097 334 19 89
Trang web
Tọa độ 22.133.358.299.999.900, 10.583.625.219.999.900

 


Địa chỉ Quán Gà Rừng Mơ ở đâu?

40, Tổ 4, Thị Xã, Sông Cầu, Bắc Kạn, Việt Nam

Quán Gà Rừng Mơ có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Gà Rừng Mơ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà Rán Five Star - TT. Cầu Ngang