Quán Phở Thắng – Khóm 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Đ. Điện Biên Phủ, Khóm 4, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 094 889 28 95
Trang web https://quan-pho-thang.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 108.110.968, 1.053.446.439

 


Địa chỉ Quán Phở Thắng ở đâu?

23 Đ. Điện Biên Phủ, Khóm 4, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Thắng như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún phở Thanh Tùng - P. Tân Sơn