Starway Hotel – Hạ Long – Thành phố Hạ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D11-05 Khu đô thị Monbay, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 0842 880 288
Trang web https://www.facebook.com/oanhhalong1980/
Tọa độ 209.493.114, 10.710.038.229.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu đô thị FLC HILLTOP Gia Lai - P. Diên Hồng