Thiết Bị Y Tế – Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Bàu Cát 2, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 879 73 45
Trang web
Tọa độ 107.944.854, 1.066.406.049

 


Địa chỉ Thiết Bị Y Tế ở đâu?

01 Bàu Cát 2, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y Tế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Vật Tư Y Tế - Hải Châu 1