Tổng kho gạch ngói Vũ Văn Thắng – Khu đô thị Đại học Phố Hiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M3HC+F2C, Khu đô thị Đại học Phố Hiến, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0888 288 333
Trang web http://www.gachngoi.com.vn/
Tọa độ 206.786.754, 106.070.009

 


Địa chỉ Tổng kho gạch ngói Vũ Văn Thắng ở đâu?

M3HC+F2C, Khu đô thị Đại học Phố Hiến, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng kho gạch ngói Vũ Văn Thắng như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Tổng kho gạch ngói Vũ Văn Thắng có website không?

Địa chỉ trang web của Tổng kho gạch ngói Vũ Văn Thắng là: http://www.gachngoi.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoa tươi Phạm Thị Nguyệt - Mỹ Tân