TRÁI CÂY SẠCH NHẬP KHẨU SÓC TRÂN – Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trái cây nhập khẩu Sóc Trân, 56 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 745 53 60
Trang web http://sotra.vn/
Tọa độ 107.912.184, 10.669.788

 


Địa chỉ TRÁI CÂY SẠCH NHẬP KHẨU SÓC TRÂN ở đâu?

Trái cây nhập khẩu Sóc Trân, 56 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRÁI CÂY SẠCH NHẬP KHẨU SÓC TRÂN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

TRÁI CÂY SẠCH NHẬP KHẨU SÓC TRÂN có website không?

Địa chỉ trang web của TRÁI CÂY SẠCH NHẬP KHẨU SÓC TRÂN là: http://sotra.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Táo Xanh, Trái Cây Nông Sản Phan Rang Ninh Thuận - Sơn Hải