Trại Hòm Hiệp Phát 2 – Ấp Bà Tây A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P7V5+V69, Ấp Bà Tây A, Trà Cú, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0743 879 352
Trang web
Tọa độ 9.744.662, 1.062.580.983

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vàng Mã - Viết Sớ - Trần Nguyên Hãn