Trạm Đăng kiểm TP. Cần Thơ 6502S – Hưng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2Q6P+983, Võ Nguyên Giáp, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3663 379
Trang web http://dangkiemcantho.vn/
Tọa độ 100.108.874, 1.057.858.055

 


Địa chỉ Trạm Đăng kiểm TP. Cần Thơ 6502S ở đâu?

2Q6P+983, Võ Nguyên Giáp, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Đăng kiểm TP. Cần Thơ 6502S như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00]

Trạm Đăng kiểm TP. Cần Thơ 6502S có website không?

Địa chỉ trang web của Trạm Đăng kiểm TP. Cần Thơ 6502S là: http://dangkiemcantho.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S - Phường 5