Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D – Lạng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Thành, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3590 666
Trang web
Tọa độ 213.296.305, 1.062.505.259

 


Địa chỉ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D ở đâu?

Tân Thành, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đăng Kiểm XCG An Giang - 6701S - P. Mỹ Thạnh