Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh – Linh Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 1 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0773 121 345
Trang web https://daotaonganhan.hcmute.edu.vn/
Tọa độ 10.851.546.299.999.900, 10.677.201

 


Địa chỉ Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

số 1 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh là: https://daotaonganhan.hcmute.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo