Trung tâm Dạy Nghề huyện Thanh Trì, xã Liên Ninh, Thanh Trì – Liên Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL1A, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 097 266 35 16
Trang web https://trung-tam-day-nghe-thanh-tri.business.site/
Tọa độ 209.106.807, 1.058.557.051

 


Xem thêm:  TRUNG TÂM ÔN THI ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - Phú Hoà