Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nam Gia Lai – Đoàn Kết

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Nguyễn Huệ, Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3652 882
Trang web
Tọa độ 134.015.592, 1.084.309.924

 


Địa chỉ Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai ở đâu?

69 Nguyễn Huệ, Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai có website không?

Địa chỉ trang web của Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nam Gia Lai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu - Logistics MASIMEX - Mỹ Đình