Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Bình – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Đ. Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 0036
Trang web
Tọa độ 107.934.257, 10.664.981.739.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Bình ở đâu?

55 Đ. Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường tiểu học Lê Hồng Sơn - Cửa Bắc