Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng – Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 258 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3821 412
Trang web
Tọa độ 160.617.727, 10.822.372.299.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng ở đâu?

258 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đài Phát Thanh Truyền Hình Yên Bái - P.Đồng Tâm