Trung Tâm Viễn Thông Quỳ Hợp – Khối 20

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85CJ+4J7, Khối 20, Quỳ Hợp, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3883 999
Trang web
Tọa độ 193.202.937, 10.518.154.039.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 - Khuê Trung