Trung tâm Y tế Hàng không – Bồ Đề

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Ngõ 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3872 3948
Trang web https://www.facebook.com/ttytehangkhong/
Tọa độ 21.039.847.899.999.900, 10.587.956.129.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Hàng không ở đâu?

23 Ngõ 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Hàng không như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-05:30], Thứ Ba:[08:00-05:30], Thứ Tư:[08:00-05:30], Thứ Năm:[08:00-05:30], Thứ Sáu:[08:00-05:30]

Trung tâm Y tế Hàng không có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Hàng không là: https://www.facebook.com/ttytehangkhong/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Học Thể Thao STARSMEC - Bác sĩ Thể Thao: Nguyễn Trọng Thủy - Thanh Xuân Trung