Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo – Long Bình Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9C3X+7HM, QL50, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3835 229
Trang web
Tọa độ 10.353.201.499.999.900, 1.064.489.352

 


Địa chỉ Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo ở đâu?

9C3X+7HM, QL50, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ - Xuân Khánh