Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải – TT. Mà Căng Chải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R3XV+966, Quốc lộ 32, TT. Mà Căng Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3878 211
Trang web
Tọa độ 218.484.004, 1.040.930.233

 


Địa chỉ Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải ở đâu?

R3XV+966, Quốc lộ 32, TT. Mà Căng Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Thành Phố Vinh - Hà Huy Tập