Trung tâm Y tế huyện Tân Biên – Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2X2+5VW, Khu phố 1, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3745 653
Trang web
Tọa độ 115.479.779, 1.060.022.132

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên ở đâu?

G2X2+5VW, Khu phố 1, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Tân Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Tân Biên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Tân Biên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHA KHOA ÂU VĂN ĐẮC® - Thị trấn Rạch Gòi