Trường cao đẳng Đại Việt thành phố Cần Thơ – Bùi Hữu Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 390 Đường Cách Mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 6251 855
Trang web http://daivietcantho.edu.vn/
Tọa độ 10.064.854, 1.057.608.764

 


Địa chỉ Trường cao đẳng Đại Việt thành phố Cần Thơ ở đâu?

390 Đường Cách Mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường cao đẳng Đại Việt thành phố Cần Thơ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Trường cao đẳng Đại Việt thành phố Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Trường cao đẳng Đại Việt thành phố Cần Thơ là: http://daivietcantho.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pháp Văn Cần Thơ - An Nghiệp