Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh – Bình Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 502 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3873 0194
Trang web https://nhct.edu.vn/
Tọa độ 107.422.857, 1.067.294.295

 


Địa chỉ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh ở đâu?

502 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh là: https://nhct.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Thẩm Mỹ Ana - Ana Beauty Academy - Phường 7