Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Bình Định – Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3811 839
Trang web
Tọa độ 13.774.037.199.999.900, 1.092.315.229

 


Địa chỉ Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Bình Định ở đâu?

17 Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Bình Định như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Bình Định có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Bình Định là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đào tạo Đại học Bà Rịa - Vũng tàu Thành phố Bà Rịa - Phước Hiệp