Vật Liệu Xây Dựng – Hải Hương – Cán Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QFMX+Q35, Unnamed Road, Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0387 266 954
Trang web
Tọa độ 197.843.762, 1.054.977.423

 


Địa chỉ Vật Liệu Xây Dựng - Hải Hương ở đâu?

QFMX+Q35, Unnamed Road, Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật Liệu Xây Dựng - Hải Hương như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Vật Liệu Xây Dựng - Hải Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Vật Liệu Xây Dựng – Hải Hương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Mai Thanh - Nghĩa Sơn