Viettel Post Cai Lậy – Thanh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL1A, Thanh Hoà, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0357 771 454
Trang web
Tọa độ 104.121.109, 1.060.996.614

 


Địa chỉ Viettel Post Cai Lậy ở đâu?

QL1A, Thanh Hoà, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post Cai Lậy như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Viettel Post Cai Lậy có website không?

Địa chỉ trang web của Viettel Post Cai Lậy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Xã Hòa Thành - Hoà Xuân Đông