VLXD Gia Khang – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 843/2/11a, Đường Phạm Hùng, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0344 733 059
Trang web
Tọa độ 9.610.061.199.999.990, 105.980.627

 


Địa chỉ VLXD Gia Khang ở đâu?

843/2/11a, Đường Phạm Hùng, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam

VLXD Gia Khang có website không?

Địa chỉ trang web của VLXD Gia Khang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Mùi Khu - Tân Thành