Xưởng Cán Tôn Huy Yến – TT. Chũ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9G8V+4JH, QL31, TT. Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 316 62 49
Trang web
Tọa độ 213.653.045, 1.065.441.089

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Gạch Ngói Vĩnh Ninh - Thạch Trung