CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ NAM TẠI NAM ĐỊNH – Hải Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58WC+P6W, Phúc Thụy, Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 3503781037
Trang web
Tọa độ 201.968.616, 10.632.057.739.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Thanh Tâm - Tân Xuân