Cơ Sở Lễ Tang Báo Ân – Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RMX8+Q98, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 420 79 86
Trang web
Tọa độ 208.494.139, 10.666.596.109.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Lễ Tang Báo Ân ở đâu?

RMX8+Q98, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Lễ Tang Báo Ân như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Cơ Sở Lễ Tang Báo Ân có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Lễ Tang Báo Ân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổ Chức Tang Lễ Trọn Gói Tại Nhà Tang Lễ - Tại Nhà Riêng - Thịnh Liệt