công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại giang sơn – P.Nguyễn Thái Học

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ngõ 2 Nguyễn Thái Học, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 32000, Việt Nam
Số điện thoại 098 368 81 80
Trang web http://www.giangsoncompany.net/
Tọa độ 217.108.205, 1.048.869.495

 


Địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại giang sơn ở đâu?

ngõ 2 Nguyễn Thái Học, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 32000, Việt Nam

Giờ làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại giang sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-13:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại giang sơn có website không?

Địa chỉ trang web của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại giang sơn là: http://www.giangsoncompany.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gạch Bê Tông Nhẹ AAC Ánh Nhiên Xanh Miền Bắc - P