Nhà máy gạch tuynel Phú Điền I – Nghĩa Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Sân vận động xã Nghĩa Thắng, Đường ĐT623B, Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3914 371
Trang web http://www.phudien.vn/
Tọa độ 15.130.503, 108.711.733

 


Địa chỉ Nhà máy gạch tuynel Phú Điền I ở đâu?

Sân vận động xã Nghĩa Thắng, Đường ĐT623B, Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền I như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-11:00], Thứ Bảy:[06:30-11:00], Chủ Nhật:[06:30-11:00], Thứ Hai:[06:30-11:00], Thứ Ba:[06:30-11:00], Thứ Tư:[06:30-11:00], Thứ Năm:[06:30-11:00]

Nhà máy gạch tuynel Phú Điền I có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền I là: http://www.phudien.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tôn Thép Quang Vinh Hà Giang - TT. NT Việt Lâm