Cửa Hàng Vlxd Lâm Ngọc – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Phạm Hùng, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3825 574
Trang web
Tọa độ 9.610.253.199.999.990, 10.598.250.859.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Đức Long - Lãm Hà