Khách sạn Đá Nhảy – Thanh Trạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MG76+588, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 325 89 06
Trang web
Tọa độ 17.662.902.799.999.900, 1.065.108.413

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Cao Vân - Yên Thanh