MSB Bắc Ninh – Kinh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 276 Đ. Ng. Gia Tự, Kinh Bắc, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3894 898
Trang web
Tọa độ 211.845.349, 1.060.672.062

 


Địa chỉ MSB Bắc Ninh ở đâu?

276 Đ. Ng. Gia Tự, Kinh Bắc, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Bắc Ninh như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00]

MSB Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của MSB Bắc Ninh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CN Thanh Hóa - Ngân hàng OCB - P. Điện Biên