Nha Khoa Khánh Ngọc – Sông Bằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Tổ 3, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 096 965 65 89
Trang web
Tọa độ 22.668.219.999.999.900, 1.062.635

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha khoa Quốc Tế 7 - Khu phố 2