Nhà Máy Gạch Ngói Sóc Trăng- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sóc Trăng – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 338 Phạm Hùng, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0396 627 638
Trang web
Tọa độ 9.612.473.399.999.990, 10.599.221.449.999.900

 


Xem thêm:  Công ty CPKD vật liệu xây dựng và công nghiệp Hà Nội - Hà Nội