Nhà Máy Gạch Tuynel Hoàng Nguyên – Nghi Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RGMM+Q3W, ĐT534, Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3793 666
Trang web
Tọa độ 188.344.874, 10.553.268.949.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  JANHOME Thái Nguyên - Phường