Nhà máy Regina Hưng Yên – Dị Sử

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W38G+VRF, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0896 126 858
Trang web
Tọa độ 209.171.844, 106.077.038

 


Địa chỉ Nhà máy Regina Hưng Yên ở đâu?

W38G+VRF, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy Regina Hưng Yên như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30]

Nhà máy Regina Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy Regina Hưng Yên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Đô Thị Điện Nam - Điện Nam Trung