Nhà máy Ty ren- Đai Treo Thịnh Phát – Yên Phúc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 5, KCN, Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 093 231 37 30
Trang web https://thinhphatict.com/
Tọa độ 209.346.373, 1.057.139.334

 


Địa chỉ Nhà máy Ty ren- Đai Treo Thịnh Phát ở đâu?

Lô 5, KCN, Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy Ty ren- Đai Treo Thịnh Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Nhà máy Ty ren- Đai Treo Thịnh Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy Ty ren- Đai Treo Thịnh Phát là: https://thinhphatict.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Luận Hà - Phường 2