Nhà Nghỉ Hương Trang – Dương Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Thanh Niên, Dương Quang, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3874 481
Trang web
Tọa độ 221.524.464, 1.058.373.821

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hoàng Long - Thái Học