Nhà Nghỉ NGỌC LINH – Thôn 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F58C+4RX, Thôn 9, Kon Rẫy, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 090 524 73 75
Trang web
Tọa độ 14.465.361, 1.081.720.993

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Nhật Linh - TT. Thạnh Mỹ