Shop Hàng Thùng – Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 291, Nguyễn Hữu Cầu, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 620 88 96
Trang web
Tọa độ 2.093.809, 1.063.514

 


Địa chỉ Shop Hàng Thùng ở đâu?

291, Nguyễn Hữu Cầu, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hàng Thùng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30]

Shop Hàng Thùng có website không?

Địa chỉ trang web của Shop Hàng Thùng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Mỹ Hồng - Phường 2