Tang lễ Vinh – Hưng Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Hồ Học Lãm, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An 43126, Việt Nam
Số điện thoại 097 797 87 79
Trang web https://dichvutanglenghean.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 18.706.084.099.999.900, 10.566.051.619.999.900

 


Địa chỉ Tang lễ Vinh ở đâu?

65 Hồ Học Lãm, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An 43126, Việt Nam

Giờ làm việc của Tang lễ Vinh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại Hòm Đức Thọ 2 - Tân Hiệp