Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên – Xóm Hợp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WJ5P+4MR, Xóm Hợp Thành, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0824 999 959
Trang web
Tọa độ 21.907.868.699.999.900, 1.056.366.553

 


Địa chỉ Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên ở đâu?

WJ5P+4MR, Xóm Hợp Thành, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đào Tạo Bưu chính Viễn thông 2 - Đa Kao