Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Đông – Điện Thắng Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc Lộ 1A, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3869 270
Trang web http://quangdong.edu.vn/
Tọa độ 15.937.284.199.999.900, 1.082.236.705

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dạy cắt may Yến Nhi - Thượng Thanh