Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Gia – Cái Khế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5, Lương Đình Của, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 2240 991
Trang web
Tọa độ 100.481.205, 10.578.746.729.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Gia ở đâu?

5, Lương Đình Của, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Gia là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd & Lò Gạch Hải Đăng - Mỹ Tân