Nhà Nghỉ Hoàng Thành – Aí Quốc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL37, Aí Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3751 299
Trang web
Tọa độ 209.686.597, 1.063.774.318

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Hoàng Thành ở đâu?

QL37, Aí Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Nhà Nghỉ Hoàng Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Hoàng Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hà Nội - Hàng Bồ